تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398
کد 10

اطلاعیه انتخاب واحد معرفی به استاد (تک درس)پایان ترم 981

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که پس از اتمام امتحانات پایان نیمسال اول 99-98 (981) حداکثر دو عنوان از دروس تئوری آنان اعم از عمومی، پایه، اصلی و یا تخصصی باقیمانده باشد.