تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398
کد 12

راهنمای تحویل مدارک دانشجویان کاردانی ورودی بهمن ماه سال 98 دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز

مدارک لازم، زمان تحویل مدارک و مراحل ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی بهمن ماه سال 98 دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز