تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398
کد 13

راهنمای تحویل مدارک دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن سال 98دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز

مدارک لازم، زمان تحویل مدارک و مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ماه سال 98 دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز