تاریخ : شنبه 13 شهريور 1400
کد 28

رفع مشکل سامانه ناد

اختلال بوجود آمده در سامانه ناد برطرف شده است، بنابراین میتوانید جهت انجام امورات آموزشی خود با دانشکده در ارتباط باشید