تاریخ : دوشنبه 15 شهريور 1400
کد 29

اطلاعیه دانشجویان ممتاز کارشناسی

دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی (یا با شرایط فارغ التحصیلی) که از شرایط رتبه اول در بین هم ورودی های خود برخوردار هستند