تاریخ : شنبه 27 آذر 1400
کد 46

اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال دوم (1401-1400)

با سلام و آرزوی توفیق و سلامتی به منظور مدیریت صحیح منابع، برنامه ریزی موثر و اطلاع از تعداد و عناوین دروس مورد تقاضای دانشجویان در نیمسال