لینکهای وسط

آخرین اخبار

اطلاعیه حذف اضطراری

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کاردانی(روزانه وشبانه) حائزشرایط حذف نهایی (حذف اضطراری) در نیمسال اول سال تحصیلی ( 99 – 98)