صفحه اصلی

اطلاعیه های ثبت نام دانشجویان جدیدالورود                  

 

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1401

اطلاعیه مدارک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ویژه پذیرفته شدگان 1401

 جدول زمانبندی تحویل مدارک تمامی پذیرفته شدگان سال 1401

راهنمای ثبت نام الکترونیکی ویژه کلیه پذیرفته شدگان سال 1401

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کاردانی 1401

اطلاعیه مدارک ثبت نام کاردانی ویژه پذیرفته شدگان 1401

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته 1401

اطلاعیه مدارک ثبت نام کارشناسی پیوسته ویژه پذیرفته شدگان  1401

اطلاعیه شماره2 پذیرفته شدگان جدید

اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان جدید
 

اطلاعیه های مهم 

اطلاعیه زمان شروع کلاسهای حضوری
اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1402
جدول زمانبندی حذف و اضافه

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401 (011)

اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401 ( 011)

مراحل ثبت نام در سامانه سجاد

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مشروطی متوالی و اتمام سنوات در پایان ترم 002

 

آخرین اخبار

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1401

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1401
پنجشنبه هفتم مهر 1401
تعداد بازدید:22

اطلاعیه مدارک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ویژه پذیرفته شدگان 1401

اطلاعیه مدارک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ویژه پذیرفته شدگان 1401
پنجشنبه هفتم مهر 1401
تعداد بازدید:19

اطلاعیه زمان شروع کلاسهای حضوری

اطلاعیه زمان شروع کلاسهای حضوری
چهارشنبه ششم مهر 1401
تعداد بازدید:281

اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1402

اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1402
چهارشنبه ششم مهر 1401
تعداد بازدید:124

جدول زمانبندی حذف و اضافه

جدول زمانبندی حذف و اضافه
چهارشنبه ششم مهر 1401
تعداد بازدید:62

جدول زمانبندی تحویل مدارک تمامی پذیرفته شدگان

جدول زمانبندی تحویل مدارک تمامی پذیرفته شدگان
چهارشنبه ششم مهر 1401
تعداد بازدید:629

راهنمای ثبت نام الکترونیکی ویژه کلیه پذیرفته شدگان سال 1401

راهنمای ثبت نام الکترونیکی ویژه کلیه پذیرفته شدگان سال 1401
دوشنبه چهارم مهر 1401
تعداد بازدید:1950