لینکهای وسط

آخرین اخبار

برنامه امتحانات پایان ترم 991 گروه ساختمان و معماری

برنامه امتحانات پایان ترم 991 گروه ساختمان و معماری

برنامه امتحانات پایان ترم 991 گروه علوم انسانی (رشته های حسابداری و تربیت بدنی)

برنامه امتحانات پایان ترم 991 گروه علوم انسانی (رشته های حسابداری و تربیت بدنی)

برنامه امتحانات پایان ترم 991 گروه برق و کامپیوتر

برنامه امتحانات پایان ترم 991 گروه برق و کامپیوتر

برنامه امتحانات پایان ترم گروه علوم مهندسی 991

برنامه امتحانات پایان ترم گروه علوم مهندسی 991

راهنمای تحویل مدارک دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن سال 98دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز

مدارک لازم، زمان تحویل مدارک و مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ماه سال 98 دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز

راهنمای تحویل مدارک دانشجویان کاردانی ورودی بهمن ماه سال 98 دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز

مدارک لازم، زمان تحویل مدارک و مراحل ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی بهمن ماه سال 98 دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز