آخرین اخبار

درخواست اخذ درس با کنتاکت برای دانشجویان ترم آخر

درخواست اخذ درس با کنتاکت برای دانشجویان ترم آخر
چهارشنبه سوم اسفند 1401
تعداد بازدید:77

اطلاعیه مهم در خصوص اصلاح دستورالعمل دروس تکدرس ( معرفی به استاد) در نیمسال جاری

اطلاعیه مهم در خصوص اصلاح دستورالعمل دروس تکدرس ( معرفی به استاد) در نیمسال جاری
چهارشنبه سوم اسفند 1401
تعداد بازدید:44

اطلاعیه تکدرس ( معرفی به استاد)

اطلاعیه تکدرس ( معرفی به استاد)
يکشنبه شانزدهم بهمن 1401
تعداد بازدید:157

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱:
يکشنبه نهم بهمن 1401
تعداد بازدید:818

فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد
يکشنبه دوم بهمن 1401
تعداد بازدید:128

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401
يکشنبه دوم بهمن 1401
تعداد بازدید:93

جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401

جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401
يکشنبه دوم بهمن 1401
تعداد بازدید:60