دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag

گروه ساختمان و معماری

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی معماری داخلی کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی عمران کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی معماری کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی حرفه ای معماری کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی پیوسته معماری کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی مهندسی اجرایی عمران کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی معماری کلیک نمایید.

برنامه امتحانات نیمسال 001 گروه آموزشی ساختمان و معماری

 
------------------------------------------------------------------------------