آرشیو

اطلاعیه میهمانی و انتقال در بین مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای

اطلاعیه میهمانی و انتقال در بین مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای

(381)

دانشجویانی که به دلیل مشکلات خانوادگی، دوری راه و یا نداشتن خوابگاه متقاضی میهمانی و انتقال به یکی از دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور می باشند

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
درخواست اخذ درس با کنتاکت برای دانشجویان ترم آخر

درخواست اخذ درس با کنتاکت برای دانشجویان ترم آخر

(262)

درخواست اخذ درس با کنتاکت برای دانشجویان ترم آخر

چهارشنبه 3 اسفند 1401
اطلاعیه مهم در خصوص اصلاح دستورالعمل دروس تکدرس ( معرفی به استاد) در نیمسال جاری

اطلاعیه مهم در خصوص اصلاح دستورالعمل دروس تکدرس ( معرفی به استاد) در نیمسال جاری

(150)

اطلاعیه مهم در خصوص اصلاح دستورالعمل دروس تکدرس ( معرفی به استاد) در نیمسال جاری

چهارشنبه 3 اسفند 1401
اطلاعیه تکدرس ( معرفی به استاد)

اطلاعیه تکدرس ( معرفی به استاد)

(227)

اطلاعیه تکدرس ( معرفی به استاد)

يکشنبه 16 بهمن 1401
قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱

(906)

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱:

يکشنبه 9 بهمن 1401
فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

(259)

فیلم آموزشی ثبت درخواست
کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

يکشنبه 2 بهمن 1401
تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

(157)

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

يکشنبه 2 بهمن 1401
جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401

جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401

(91)

جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401

يکشنبه 2 بهمن 1401
موارد قابل توجه متقاضیان در زمان ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

موارد قابل توجه متقاضیان در زمان ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

(63)

موارد قابل توجه متقاضیان در زمان ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

يکشنبه 2 بهمن 1401
اطلاعیه شماره یک کمیسیون موارد خاص دانشکده

اطلاعیه شماره یک کمیسیون موارد خاص دانشکده

(81)

(ویژه دانشجویان ترم پنج و بالاتر )

يکشنبه 2 بهمن 1401