آرشیو

قابل توجه دانشجویان نو ورود مهر 1401

قابل توجه دانشجویان نو ورود مهر 1401

(484)

قابل توجه دانشجویان نو ورود مهر 1401

يکشنبه 17 مهر 1401
فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1401

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1401

(1615)

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1401

پنجشنبه 7 مهر 1401
اطلاعیه مدارک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ویژه پذیرفته شدگان  1401

اطلاعیه مدارک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ویژه پذیرفته شدگان 1401

(1475)

اطلاعیه مدارک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ویژه پذیرفته شدگان 1401

پنجشنبه 7 مهر 1401
اطلاعیه زمان شروع کلاسهای حضوری

اطلاعیه زمان شروع کلاسهای حضوری

(1228)

اطلاعیه زمان شروع کلاسهای حضوری

چهارشنبه 6 مهر 1401
اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی  حذف و اضافه نیمسال اول  1402

اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1402

(455)

اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1402

چهارشنبه 6 مهر 1401
جدول زمانبندی حذف و اضافه

جدول زمانبندی حذف و اضافه

(167)

جدول زمانبندی حذف و اضافه

چهارشنبه 6 مهر 1401
جدول زمانبندی تحویل مدارک تمامی پذیرفته شدگان

جدول زمانبندی تحویل مدارک تمامی پذیرفته شدگان

(1505)

جدول زمانبندی تحویل مدارک تمامی پذیرفته شدگان

چهارشنبه 6 مهر 1401
راهنمای ثبت نام الکترونیکی ویژه کلیه پذیرفته شدگان سال 1401

راهنمای ثبت نام الکترونیکی ویژه کلیه پذیرفته شدگان سال 1401

(2784)

راهنمای ثبت نام الکترونیکی ویژه کلیه پذیرفته شدگان سال 1401

دوشنبه 4 مهر 1401
فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کاردانی 1401

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کاردانی 1401

(671)

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کاردانی 1401

دوشنبه 4 مهر 1401
اطلاعیه مدارک ثبت نام کاردانی ویژه پذیرفته شدگان  1401

اطلاعیه مدارک ثبت نام کاردانی ویژه پذیرفته شدگان 1401

(500)

اطلاعیه مدارک ثبت نام کاردانی ویژه پذیرفته شدگان 1401

دوشنبه 4 مهر 1401