آرشیو

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته 1401

فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته 1401

(230)

دانلود فرمهای ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته 1401

دوشنبه 4 مهر 1401
مدارک مورد نیاز برای تحویل در ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان كارشناسي پیوسته

مدارک مورد نیاز برای تحویل در ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان كارشناسي پیوسته

(368)

رشته های مهندسي حرفه ای كامپیوتر و معماری

دوشنبه 4 مهر 1401
اطلاعیه شماره2 پذیرفته شدگان جدید

اطلاعیه شماره2 پذیرفته شدگان جدید

(1001)

اطلاعیه شماره2 پذیرفته شدگان جدید

دوشنبه 4 مهر 1401
اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان جدید

اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان جدید

(964)

اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان جدید

دوشنبه 4 مهر 1401
جدول  زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401    (011)

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401 (011)

(942)

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401 (011)

جمعه 11 شهريور 1401
اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401 ( 011)

اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401 ( 011)

(418)

اطلاعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401 ( 011)

جمعه 11 شهريور 1401
جدول زمان بندی آزمونهای معرفی به استاد گروه علوم انسانی

جدول زمان بندی آزمونهای معرفی به استاد گروه علوم انسانی

(72)

جدول زمان بندی آزمونهای معرفی به استاد گروه علوم انسانی

چهارشنبه 26 مرداد 1401
جدول زمان بندی آزمونهای معرفی به استاد گروه علوم مهندسی

جدول زمان بندی آزمونهای معرفی به استاد گروه علوم مهندسی

(60)

برنامه امتحانی تک درس ویژه گروه علوم مهندسی

چهارشنبه 26 مرداد 1401
جدول زمان بندي آزمون هاي معرفی به استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر

جدول زمان بندي آزمون هاي معرفی به استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر

(82)

جدول زمان بندي آزمون هاي معرفی به استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر

چهارشنبه 26 مرداد 1401
مراحل ثبت نام در سامانه سجاد

مراحل ثبت نام در سامانه سجاد

(768)

مراحل ثبت نام در سامانه سجاد

چهارشنبه 26 مرداد 1401