آرشیو

اطلاعیه انتخاب واحد معرفی به استاد (تک درس)

اطلاعیه انتخاب واحد معرفی به استاد (تک درس)

(713)

اطلاعیه انتخاب واحد معرفی به استاد (تک درس)

شنبه 9 بهمن 1400
درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون

درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون

(517)

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مشروطی متوالی و اتمام سنوات در پایان ترم 14001

شنبه 9 بهمن 1400
اطلاعیه تحویل حضوری مدارک تکمیل ظرفیت

اطلاعیه تحویل حضوری مدارک تکمیل ظرفیت

(1217)

اطلاعیه تحویل حضوری مدارک تکمیل ظرفیت

چهارشنبه 6 بهمن 1400
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1401

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1401

(386)

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز، بازهی زمانی برای اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحانات پایان ترم

شنبه 11 دي 1400
اطلاعیه نقل وانتقال برای نیمسال اول 1400 -1401

اطلاعیه نقل وانتقال برای نیمسال اول 1400 -1401

(235)

بر اساس مفاد آئین نامه آموزشی و تصمیمات متخذه در کمیته منتخب وکمیته نقل و انتقال، شرایط و ضوابط نقل و انتقال

شنبه 11 دي 1400
جدول زمان بندی پیش انتخاب واحد 2 - 1400

جدول زمان بندی پیش انتخاب واحد 2 - 1400

(1282)

جدول زمان بندی پیش انتخاب واحد 2 - 1400

شنبه 27 آذر 1400
اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال دوم (1401-1400)

اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال دوم (1401-1400)

(809)

با سلام و آرزوی توفیق و سلامتی به منظور مدیریت صحیح منابع، برنامه ریزی موثر و اطلاع از تعداد و عناوین دروس مورد تقاضای دانشجویان در نیمسال

شنبه 27 آذر 1400
آخرین اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه

آخرین اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه

(559)

آخرین اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه

سه شنبه 23 آذر 1400
برگزاری حضوری کلاس ها - اطلاعیه شماره 2

برگزاری حضوری کلاس ها - اطلاعیه شماره 2

(1845)

چنانچه اسمتان در لیست کلاسهای دروس عملی حضوری نمی باشد

جمعه 21 آبان 1400
برگزاری حضوری کلاس ها - اطلاعیه معاونت دانشجویی

برگزاری حضوری کلاس ها - اطلاعیه معاونت دانشجویی

(2878)

اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشکده شماره یک تبریز در خصوص خوابگاه و تغذیه

سه شنبه 18 آبان 1400