تاریخ : يکشنبه 9 بهمن 1401
کد 100

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱:


قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱:

انتخاب واحد ورودی های جدید توسط گروه آموزشی مربوطه انجام میگیرد و شروع کلاسها از ۲۳ بهمن ماه خواهد بود. جهت اطلاع از برنامه درسی خود به سامانه آموزشی بوستان bustan.tvu.ac.ir مراجعه نمایید.