دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
کد 104

اطلاعیه میهمانی و انتقال در بین مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشجویانی که به دلیل مشکلات خانوادگی، دوری راه و یا نداشتن خوابگاه متقاضی میهمانی و انتقال به یکی از دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور می باشند
اطلاعیه مهم و فوری
میهمانی و انتقال در بین مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای
 
 دانشجویانی که به دلیل  مشکلات خانوادگی، دوری راه و یا نداشتن خوابگاه متقاضی میهمانی و انتقال به یکی از دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور می باشند لازم است  از 10/04/1402حد اکثر تا مورخه 10/05/1402 در خواست خود را در سامانه بوستان ثبت نمایند لازم به توضیح است به در خواست های خارج از محدوده زمانی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شایان ذکر می باشد در خواست انتقال دانشجویان باید به همراه مستندات لازم  در بازه زمانی مشخص شده به صورت حضوری به اداره آموزش تحویل گردد و امکان ثبت انتقال در سامانه بوستان وجود نخواهد داشت.
توجه: دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال دقت فرمایند در خواست میهمانی و انتقال به شهری غیر از محل سکونت والدین و یا اشتغال خود متقاضی پذیرفته نخواهد شد.