تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد 1402
کد 108

اطلاعیه ترم تابستان 1402

به اطلاع می رساند بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور کلیه دانشجویان می توانند در ترم تابستان با رعایت شرایط زیر ترم تابستان انتخاب واحد نموده و یا به سایر دانشگاه ها میهمان درخواست نمایند.