دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : سه شنبه 11 مهر 1402
کد 118

اطلاعیه شماره (۱)ثبت نام

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما در این دانشکده، لطفا جهت انجام پیش ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز به سایت دانشگاه به آدرس


پذیرفته شده گرامی،

با سلام؛

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما در این دانشکده، لطفا جهت انجام پیش ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز به سایت دانشگاه به آدرس https://tvu.ac.ir/fa/650553 مراجعه نمایید. لازم است پس از پایان ثبت نام پرینت کد پیگیری ثبت نام را جهت ارائه به دانشکده بهمراه سایر مدارک مورد نیاز نزد خود نگهدارید. برای انجام ثبت نام حضوری منتظر اطلاعیه های بعدی باشید. حوزه معاونت آموزشی دانشکده شماره ۱ تبریز