دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1402
کد 135

اظلاعیه دانشجویان نوورود (ورودی های بهمن ماه ۱۴۰۲)

قابل توجه دانشجویان ورودی های بهمن ماه ۱۴۰۲
چنانچه مدارک خود را به اداره آموزش دانشکده تحویل نموده اید انتخاب  واحد شما از طرف گروه آموزشی مربوطه در طی هفته جاری انجام خواهد گرفت و پس از انجام، با مراجعه به سامانه بوستان می توانید از برنامه درسی خود باخبر شوید.
ولی پذیرفته شدگانی که مدارک شان ناقص است یا مدارک خود را ارائه ننموده اند می بایست مدارک مورد نیاز را مطابق اطلاعیه های مهرماه موجود در آرشیو پرتال معاونت آموزشی تهیه و روز شنبه به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.