دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : سه شنبه 17 بهمن 1402
کد 136

جدول زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

قابل توجه دانشجویان محترم