دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : شنبه 29 ارديبهشت 1403
کد 142

آخرین اطلاعیه نواقص مدارک دانشجویان

اطلاعیه مهم و فوری

آندسته از دانشجویانی که مدارک ثبت نامی آنها ناقص است در معرض لغو پذبرش قرار دارند، تمامی تبعات آموزشی و مالی ناشی از عدم تکمیل به موقع پرونده برعهده خود دانشجو است. اگر هنوز مدارک خود را تکمیل نکرده اید و یا نامتان در فهرست زیراست حتما در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نمایید. موضوع را به اطلاع دوستانتان هم برسانید.