تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1400
کد 41

اطلاعیه نحوه ارسال مدارک پذیرفته‌شدگان

قابل توجه پذیرفته‌شدگان گرامی ورودی‌های نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۰ دانشکده فنی‌و‌حرفه‌ای شماره‌ یک تبریز،

قابل توجه پذیرفته‌شدگان گرامی ورودی‌های نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۰ دانشکده فنی‌و‌حرفه‌ای شماره‌ یک تبریز،
لطفا نسبت به مطالعه اطلاعیه  ارسال مدارک ثبت‌نامی اقدام نموده و در تهیه مدارک موردنیاز مقطع تحصیلی پذیرفته شده‌ خود و نحوه ارسال مدارک و نکات مهم مطرح شده نهایت دقت را داشته باشید. و
فرم های مربوط به ثبت نام را بر اساس مقطع‌تحصیلی خود از لینک های موجود در متن اطلاعیه دریافت و تکمیل نموده و به همراه سایر مدارک در خواستی در متن اطلاعیه به آدرس پستی دانشکده ارسال نمایید.

آدرس :  تبریز انتهای کوی منظریه دانشکده فنی و حرفه‌ای تبریز

کدپستی 

۵۱۷۴۹۱۳۱۳۶مهلت ارسال مدارک
حداکثر تا مورخه بیست و هفتم مهر 


 دانلود فرم كارداني 

 دانلود فرم كارشناسي ناپیوسته 


 دانلود فرم كارشناسي پیوسته 

 دانلود فرم پایش فعالیتهای فرهنگی دانشجویان جدید الورود

 

***توجه فرمایید در روی پاکت ارسالی حتما نام و نام خانوادگی ، کدملی ، رشته‌تحصیلی، مقطع‌تحصیلی (کاردانی/کارشناس‌پیوسته /کارشناسی‌ناپیوسته) ، دوره (روزانه‌/شبانه) و نیمسال ورود (مهر/بهمن) را درج فرمایید.***