دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1400
کد 53

جدول زمان بندی انجام انتخاب واحد در نیمسال ۲-۱۴۰۰

جدول زمان بندی انجام انتخاب واحد در نیمسال ۲-۱۴۰۰