دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : شنبه 23 بهمن 1400
کد 54

اطلاعیه مهم تسویه حساب

از تمامی دانشجویانی که دارای شرایط فارغ التحصیلی در پایان نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میباشند خواهشمند است

از تمامی دانشجویانی که دارای شرایط فارغ التحصیلی در پایان نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میباشند خواهشمند است از اول اسفند جهت انجام مراحل تسویه حساب مراجعه نمایند