تاریخ : پنجشنبه 28 بهمن 1400
کد 55

اطلاعیه و زمان حذف و اضافه ترم 002

به اطلاع می رساند حذف و اضافه ترم 002 نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 بر اساس جدول زمانبندی