تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد 1401
کد 61

اطلاعیه میهمانی و انتقال در بین مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشجویانی که به دلیل مشکلات خانوادگی، دوری راه و یا نداشتن خوابگاه متقاضی