دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد 1401
کد 64

جدول زمان بندي آزمون هاي معرفی به استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر

جدول زمان بندي آزمون هاي معرفی به استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر