تاریخ : يکشنبه 13 آذر 1401
کد 84

اطلاعیه حذف اضطراری

با توجه به تقویم آموزشی ، فرآیند حذف اضطراری از روز شنبه 12 آذرماه 1401 آغاز و تا پایان وقت اداری روز 29 آذرماه ادامه خواهدداشت