تاریخ : دوشنبه 12 دي 1401
کد 88

اطلاعیه ثبت تقاضای مهمانی نیمسال بهمن

برای ثبت تقاضای مهمانی نیمسال بهمن از تاریخ 19 آذر لغایت 16 دی می­توانید از طریق منوی امور آموزشی

دانشجویان گرامی توجه داشته باشید:👇 
برای ثبت تقاضای مهمانی نیمسال بهمن از تاریخ 19 آذر لغایت 16 دی می­توانید از طریق منوی امور آموزشی درخواست مهمانی ترم 012 با ثبت دروس مورد تقاضا و مرکز جهت مهمان شدن اقدام نمایند. نتیجه­ ی درخواست شما (موافقت یا عدم موافقت مبدا و مقصد) در سامانه بوستان مشخص خواهد شد. دانشجویان با دقت مرکز مقصد را انتخاب نمایند در صورت اشتباه در انتخاب مقصد و تایید مهمانی توسط مقصد، امکان تغییر یا حذف مهمانی وجود ندارد. دانشجویانی که در نیمسال جاری مهمان هستند نیز در صورت نیاز به مهمانی مجدد باید تقاضا را برای نیمسال بهمن ثبت نمایند. جهت تقاضای انتقالی دانشجو باید به مرکز مبدا مراجعه یا با ثبت تیکت تقاضای خود را ثبت نماید.