دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : دوشنبه 26 دي 1401
کد 91

اطلاعیه زمان برگزاری امتحانات لغو شده ۲۴ دیماه

اطلاعیه زمان برگزاری امتحانات لغو شده ۲۴ دیماه