دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : دوشنبه 26 دي 1401
کد 92

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی (402ـ1401)

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی (402ـ1401)