دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : يکشنبه 2 بهمن 1401
کد 97

فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد