دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : سه شنبه 9 آبان 1402
کد 125

آیین نامه آموزشی مصوب 1402

دانشجویان عزیز نوورود حتما آیین نامه آموزشی را به دقت مطالعه بفرمایید.