دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : سه شنبه 19 تير 1403
کد 149

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه ملی مهارت

معاونت آموزشی اداره کل آموزش دانشگاه ملی مهارت استان آذربایجان شرقی