رئیس اداره آموزش

 


اطلاعیه های ثبت نام 

اطلاعیه شروع کلاسهای ورودیهای جدید

اطلاعیه شماره (۲) ثبت نام کارشناسی پیوسته

اطلاعیه شماره (۲) ثبت نام دوره های کاردانی ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان جدید دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته سال ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره ۳ - ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

اطلاعیه شماره ۲ - ثبت نام

 اطلاعیه شماره ۱ - ثبت نام

 

---------------------------------------------------------------

فرم های ثبت نام کارشناسی ناپیوسته
 

فرم شماره 1
فرم شماره 3
فرم شماره 4
فرم پایش فرهنگی
 

---------------------------------------------------------------

 فرم های ثبت نام کاردانی

---------------------------------------------------------------

فرم های ثبت نام کارشناسی پیوسته

---------------------------------------------------------------